Tariefwijziging

Beste hondeneigenaar,

Voor het eerst in drie jaar ben ik genoodzaakt een tariefsverhoging door te voeren. Dit heeft te maken met gestegen BTW-tarieven en andere hogere kosten.

Per 2019 geldt er een prijsverhoging van ongeveer 5%.

Dit geldt uiteraard niet voor afspraken in 2019 die nog in 2018 gemaakt zijn, daarvoor gelden nog de oude prijzen. Houd wel rekening met de tariefsverhoging bij het maken van nieuwe afspraken.

De nieuwe tarieven zijn te vinden onder het kopje ’tarieven’, bovenaan de website.

Rest mij nog u en uw hond een gelukkig 2019 te wensen en graag tot ziens in de trimsalon!